Kartfolder till 2019 års Höglandets Konstronda

Kartfoldern 
Stryks nr 7 och nr 71 i Nässjö samt nr 20 i Björkeby (nr 7 är i Havik sydost om Hult).
Bilbingot
Stryks nr 71 som med fördel kan ersättas med någon av extrarutorna

2019 Samlingsutställning 18 maj – 9 juni  i Tranås Stadshus, i samband med Tranås 100 år.
Särskilt program den 6 juni
Höglandets Konstronda 30 maj – 2 juni (Ateljéutställningar kl 11-17)
Även i år kan man åka på bilbingo med fina konstpriser. Vinstplan för bilbingot