Fischer, Ulrich

Färgfotografik, digitalfoto

Ulrich Fischer är född i Berlin 1929. Han kom som tandläkare till Nässjö 1953.
1970 började han med färgfotografik, en rent fotografisk process, som i sitt tillvägagångssätt liknar tekniken för färggrafik.

Utställningar

Över 100 separat-, samlings- och jurybedömda utställningar, därav några i Danmark, Tyskland och Polen.

Representerad

Representerad i Nässjö och Jönköpings Kommun samt Jönköpings Läns Landsting

Internationella fototitlar

Inom Federation Internationale de l´art Photographique-Artiste FIAP 1978, Excellence FIAP 1985, Master FIAP 1998, Excellence FIAP/Gold 2003 samt inom Photographic Society of America
One, Two, Three, Four, Five Star Exhibitor 1993-2000, First Galaxy Exhibitor 2004, Second Galaxy Exhibitor 2006, Third Galaxy Exhibitor 2008

Utmärkelser

Nässjö Kommuns Kulturpris 1992

Internationella meriter

Mer än 1500 antagna bilder i internationella fotosalonger.
60 medaljer, 100 hedersomnämnanden.

Under konsrondan

 

GEMENSAM UTSTÄLLNINGSPLATS MED NR 11, 23, 47, 67
Röda ladan Bockängsgatan 2, Nässjö

där riksväg 31/40/47 passerar Sörängsrondellen. Kör av i rondellen

vid skylten Sörängens industriområde intill synlig gul trävilla med röd lada,

håll till höger vid ladan.

Kontaktuppgifter

  • Stolmakaregatan 20 B

  • 571 41 Nässjö