Grandelius Lennart, Eksjö (40)

Grafik

Skapat bilder i 60 år och har min ateljé i hemmet i Eksjö. Var medlem när Höglandets Konstronda när föreningen bildades, men utgick när jag startade mitt arkitektkontor 2002. Jag levde på min kunskap under 30 år. 

Är arkitekt. Slutade min tjänst som stadsarkitekt i Eksjö 2002. Fram till dess hade jag på lediga stunder tecknat och utbildat mig till konstgrafiker. Var 2002 totalt utsliten. Startade en gammal dröm, att få arbeta vidare med att rita hus, i stället för att ”brottas” med politikerna. Förra året stängde jag arkitektkontoret, för att återuppta bildskapandet, under återstoden av mitt liv. Vi får se vad jag orkar med, efter 80 år. Jag har kvar min grafiska verkstad, med undantag av djuptryckspressen.
Har varit med i Konstrondan sedan dess start, men gick ur, när jag startade arkitektkontoret 2002.

Utbildning

Är arkitekt.

Börjar med måleri och teckning under studietiden i Malmö under tidigt 60-tal. Lärare i teckning på Teknis är Jules Schyl, knuten till teckningsundervisningen vid konsthögskolan i Köpenhamn.
Sommarutbildning i teckning för Olle Waller, Fria Målareskolan i Halmstad 1976.

Börjar med grafik i mitten av 70-talet. Har haft förmånen av att under flera år bli instruerad i litografi och färgblandning av grafikern Reinhold Ljunggren. Kostnaderna för att trycka upplagor bidrar dock till att jag tvingas byta teknik och övergår till högtryck. Med hjälp av Ljunggren, får jag kontakt med Svenolov Ehrén, som ger mig instruktioner i högtryckstekniken. Härefter har djuptryck tillkommit. Djuptryck och högtryck är de tekniker som jag idag arbetar med.

Utställningar

Ett 40-tal utställningar i Jönköpings och Kronobergs län.
• Eksjö museum 1975, 1978, 1980, 1981, 1982, 1986, 2005 (separatutst.), 2010.
• Länsmuseet, Länssalongen 1975, 1976.
• Jönköpings landsting 1977, 1978, 1982, 1984.
• Träsnittsupplaga till ABF 1981.
• Träsnittsupplaga till Eksjö kommun 1981.
• Tre träsnittsupplagor till Konstfrämjandet 1985 – 1987.
• Svenska Konstnärsförbundet i Urbino, Italien 2006. Jury.
• Vadstena slott 2006. Jury.
• Nora 2007.
• Ärököping, Danmark, 1996, 2008.
• Träsnittsupplaga till Swedec minröjningscentrum 2005.
• Tre träsnittsupplagor till Göta Ingenjörsregemente ING 2 2007.
• Träsnittsupplaga till Höglandets polisdistrikt 2007.
• Romelegården, Skåne, 2010. Jury.
• Göteborgs Stadsbibliotek 2010. Jury.
• Aalborg grafikutställning sommaren 2011.
• Konstgalleri i Aalborg 2011
• Svenska Konstnärsförbundets utställning Kitzbühel 2012

Offentlig utsmyckning

Inköp av stat, landsting, kommun och museum.

Under Konstrondan och övriga dagar under året

Du är alltid välkommen att komma förbi och titta på min konst!

Slå en signal innan bara på 070- 688 31 91 så kommer vi överens om en tid.

 

Ateljéutställning i hemmet
Lovisero, Fridkullavägen 13
575 34 Eksjö, Sweden.

Kontaktuppgifter

  • Fridkullavägen 13

  • 575 34 Eksjö