Wikström Lise-Lotte

akvarell, akryl

Lise-Lotte Wikström är född och uppvuxen i Rörvik, men numera bosatt i Sävsjö.
Redan tidigt väcktes hennes intresse för bildkonst, och i begynnelsen var det teckning, som blev hennes medium.
En vändpunkt för Lise-Lotte Wikström kom under året 1994, då hon började studera akvarellmåleri. Härefter skedde en utveckling av måleriet, som också har kommit att omfatta akryl.
Lise-Lotte Wikström hämtar gärna sina motiv från naturen – blommor, växter, landskap - oftast akvarellmålningar, ömsom sprakande av färg, ömsom i finstämda toner.
Under senare tid har akrylen fått en mer framträdande roll. Måleriet är här annorlunda, färg- och formspråket fritt och abstrakt.

Utställningar

Sedan 1996 har Lise-Lotte haft ett flertal separatutställningar,

bland annat i Sävsjö och Jönköping.

Under konstrondan

Deltar endast i samlingsutställningen på Eksjö Museum 28 april – 20 maj

Kontaktuppgifter