Wirfelt, Gunilla

Akvarell, akryl, blandtekniker och installationer.

Gunilla är sedan 1984 bosatt i Långåsa, på gården som brukats i familjen fram till 2003 och nu är skogsgård. Hon har i längre perioder arbetat i socionomyrket, däremellan hantverkat med vävning och gjort bildkonst, den senare har tagit över efterhand, än mer intensivt efter pensioneringen.

Utbildning

Är utbildad socionom och fortbildad i psykoterapi. Har 2 års grundläggande konstutbildning på Sörängen. Fyra månaders konstnärskurs i digitala tekniker, bildterapiutbildning, många kortare intensivkurser med måleri, bland annat för Arne Isacson. Har också studerat kreativt skrivande under ett par år.

Utställningar

 

Gunilla har deltagit i Konstrondan med ateljéutställningar åren 1995-2000, 2002, 2010-2011 och 2014-2015.

Med grova vävar under 90-talet, många hantverksutställningar, även inbjuden av Nässjö Kommun, Hushållningssällskapet och Länshemslöjden. Grupputställning i Bremen 1996.

Med måleri, i sällskap med Pinnens konstnärsgrupp från år 1997 och framåt, ett stort antal utställningar, på Pinnstolsfabriken, också i centrala Eksjö och Nässjö. Med digitala bilder i Nässjö Kulturhus 2005, Konstnärsgården och Kulturhusvinden i Jönköping, Konstgrafikernas grupputställningar 2005-2007.

Jurybedömda utställningar, åtskilliga salonger på dåvarande Tegnérs i Södra Äng, Väsby konsthalls akvarell- och 30×30-salonger, Landskrona teckningssalong

Separatutställningar, övrigt, dåvarande galleri Axén på Öland 2000 och 2003, galleri Dunér i Göteborg 2002

Deltog i Florens internationella biennal för samtidskonst 2005.

 

Representerad

Representerad i Region Jönköping och i Nässjö kommun.

Under konstrondan

2017 deltar Gunilla endast i samlingsutställningen, Vetlanda museum.

Kontaktuppgifter

Ateljé och hemadress

  • Långåsa 3

  • 57194 Nässjö